O nama

Laboratorija CIITLab (Computation Intelligence and Information Technologies Laboratory) se aktivno bavi istraživanjima u različitim oblastima informacionih tehnologija. Jedan deo aktivnosti odnosi se na WEB sistemi za upravljanje sadržajem (Web Content Management Systems), u okviru kojih je razvijen Web sistem za upravljanje sadržajem Centura koji se koristi kao platforma za razvoj specijalizovanih Web aplikacija orijentisanih ka upravljanju sadržajem.
U okoviru CIITLab laboratorjije posebno je aktivna STG grupa (Spectral Technique Group) koja se bavi razvojem i primenom spektralnih tehnika u logičkm projektovanju i obradi signala. Ova grupa je postigla niz zapaženih rezultata u oblastima razvoja i primene dijagrama odlučivanja. Objavljen je veliki broj naučnih radova i organizovan niz seminara i vorkšopova na temu Computation Intelligence.
Jedan od projekata koji se u okviru CIITLab laboratorije intenzivno razvija od 2001 godine je kompjuterski šahovski program Axon. Najače verzije programa Axon na jednosprocesorskim mašinama su u rangu internacionalnog šahovskog majstora. Paralelni šahovski sistem Achilles, postiže odlične rezultate u mečevima protiv drugih kompjutera, a takođe je učestvovao u nekoliko mečeva protih vrhunskih šahista i potvrdio visoke performanse.
U oviru CIITLab laboratorije relizovano je više projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj među kojima su aktuelni projekti:
1. Spektralne tehnike na konačnim grupama sa primenama u obradi signala i sitema; Br: 144036; Program osnovnih istraživanja; Rukovodilac: Prof. Dr Radomir Stanković.
2. Kompjuterska simulacija i 3-D modeliranje originalnih patenata Nikole Tesle, Br. 12210, Program tehnološkog razvoja, Rukovodilac: Doc. Vladan Vučković.
Takođe je realizovano nekoliko međunarodnih projekata iz programa DAAD i TEMPUS, od kojih su aktuelni projekti:
1. Software Engineering: Education and Research Coorporation; DAAD project in the framework of the Stability Pact for Sout-Eastern Europe; Grantholder: Humboldt University, Berlin, Germany.
2. Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions, 511126-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMGR.
U okviru laboratorije relizovani su i neki projekti iz oblasti medicinske informatike na osnmovu čega su se stvorili uslovi za formiranje posebne laboratorije za medicinsku informatiku na Elektronskom fakultetu u Nišu koja postoji od 2009 godine.
Laboratorija je uspostavila intenzivnu međunarodnu saradnju izraženu kroz organizaciju nekoliko letnjih škola iz oblasti Computational Intelligence, kao i više seminara i vorkšopova na kojima je učestvovsao veliki broj stranih profesora. Posebno je značajan međunarodni skup pod naslovom Dyadic and Walsh Analysis, održan na Elektronskom fakultetu 2007 godine, posle kojeg je izdata i monografija pod istim naslovom.
Laboratorija već nekoliko godina aktivno sarađuje sa firmom ABB Switzerland Ltd na razvoju specijalizovanih aplikacija za upravljanje industrijskim sistemima.
U poslednjih pet godina publikovano je 7 monografija, 7 poglavlja u drugim monografijama, 4 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima 13 u značajnim međunarodnim časopisima i veliki broj radova je prezentovan na naučnim skupovima međunarodnog (30 ) i nacionalnog značaja (26). Takođe u okviru laboratorije je izdato 7 udžbenika i 5 pomoćnih udžbenika. Takođe, odbranjene su dve doktorske disertacije i 5 magistarskih radova.
CIITLab laboratorija je pokrenula i elektronsko izdavaštvo na Elektronskom fakultetu, u okviru kojeg je objavljeno nekoliko elektronskih publikacija koje su registrovane kod Narodne biblioteke Srbije.
U okviru CIITLab laboratorije osnovana su i dva studentska kluba namenjena stručnom usavršavanju studenata u oblasti open source tehnologija (Gnu klub) i 3D vizelizacije (3D arheologija)