Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju

Osoblje

  • Ime1
  • Ime2
  • Ime3

Opis projekta

Ovde ide opis projekta ...